Kosmetiikka kemian opetuksessa

Joidenkin mielestä kemia on tylsä ja hankala oppiaine. Syynä saattaa olla, että oppilas pitää kemiaa omasta elämästään erillisenä asiana, jolla ei ole merkitystä. Kuitenkin kemia on läsnä jokaisen arjessa aamusta iltaan. Myös monen tulevaisuuden ammatti saattaa liittyä kemiaan. Arkipäiväisten asioiden liittäminen kemiallisiin ilmiöihin voi auttaa oppilasta omaksumaan tietoa ja jopa motivoitumaan kemian opiskeluun. Näiden sivujen tarkoituksena on tarjota kosmetiikka-aiheista lisämateriaalia kemian opetukseen sekä kosmetiikkatietoa asiasta kiinnostuneille. Lisämateriaalia kosmetiikan kemiasta voi käyttää soveltuvin osin sekä peruskoulun että lukion tai muiden koulujen oppilaille. Lähdeluettelo kosmetiikan raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyvin teksteihin löytyy täältä.

eye.pnghair.png

Oheisessa taulukossa on vinkkejä, minkälaista kosmetiikkaan liittyvää kemiaa voi sisällyttää peruskoulun ja lukion opetussunnitelmien mukaisiin aiheisiin. 

Luokka tai kurssi OPS:n mukainen sisältö Kosmetiikkaan liittyvää kemiaa

5-6 luokat
Aineet ympärillämme

Aineiden ja tuotteiden alkuperä, kierrätys ja turvallinen käyttö

- Kosmetiikkapakkausten tarkastelu
ja havainnointi
- Kosmetiikkatuotteiden elinkaari
ja turvallinen käyttö

7-9 luokka
Raaka-aineet ja tuotteet

Orgaaniset yhdisteet ja niiden reaktiotuotteet, hiilivedyt, hiilihydraatit, rasvat,
teolliset raaka-aineet, pesuaineet, kosmetiikkatuotteet

- Hiilen kemia
- Kosmetiikan hiilivedyt, alkoholit, karboksyylihapot,
esterit, rasvat, hiilihydraatit, valkuaisaineet
- Kosmetiikkatuotteen elinkaari ja vaikutukset ympäristöön

Lukio 1.kurssi
Ihminen ja elinympäristö

Kuva kemiasta, orgaanisten yhdisteiden rakenne ja merkitys,
seokset, liuokset, käsitteet, kokeellinen työskentely,
kriittinen tiedonhankinta

- Kemia tieteenä ja ammattina
- Kosmetiikan kemia osana arkea
- Orgaaniset yhdisteet           kosmetiikassa:
hiilivedyt,alkoholit, typpiyhdisteet,
rasvat
- Kemialliset reaktiot kuten hapettuminen
ja pelkistyminen
- Puhtaat aineet ja seokset
kosmetiikassa, liukoisuus
- Ainemäärä ja konsentraatio

Lukio 2.kurssi
Kemian mikromaailma

Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, ominaisuudet ja niiden ymmärtäminen, kaavat

- Kosmetiikassa käytettävien orgaanisten yhdisteiden
rakenne, molekyylin avaruudellinen muoto, funktionaaliset
ryhmät, rakenne- ja molekyylikaavat

Lukio 3.kurssi
Reaktiot ja energia

Epäorgaaniset ja orgaaniset reaktiot

- Kemialliset reaktiot teollisuudessa
- Stoikiometriset laskut

Lukio 4.kurssi
Metallit ja materiaalit

Raaka-aineiden merkitys teollisuudessa,
hapettavat ja pelkistävät aineet,
metallit, epämetallit, bio- ja
synteettiset polymeerit ja komposiitit

- Kosmetiikan raaka-aineet         teollisuudessa
- Hapettavat ja pelkistävät aineet
- Erilaiset kosmetiikan kulutustavarat/pakkausmateriaalit,
niiden koostumus sekä vaikutus ympäristöön

Lukio 5. kurssi
Reaktiot ja tasapaino

Happo-emästasapaino, puskuriliuokset
ja niiden merkitys

- Heikot ja vahvat protolyytit
kosmetiikassa, puskuriliuokset