Lähteitä

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (2009). Euroopan parlamentin ja

Euroopan unionin neuvosto (2009). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o1223/2009, kosmeettisista valmisteista, Euroopan unionin virallinen lehti (L342), s. 59-209.

 

European comission health and consumers. Cosing.  List of functions. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=ref_data.functions, luettu 15.2.2014.

 

Suburb, H., Panten, J., Common fragrance and flavor materials-Preparation.
Properties and Uses, 5. p., Wiley-WCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006.

 

Fortineau, A-D., Chemistry perfumes your daily life. Journal of Chemical Education
81 (2004) 45-50.

 

Loden, M. Ren, mjuk och vacker - kemi och funktion hos kosmetika, Printografien AB, Halmstad, 2006.

 

Dushkina, N., Lakhtakia, A. Structural Colors. Engineered Biomimicry. Elsevier Inc,
2013, s.295-296. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-415995-2.00011-8, luettu
25.2.2014

 

Järvinen, M. teoksessa Farmasian teknologia, toim. Juslin, M., Marvola, M., Paronen,
P., Turakka, L., Urtti, A., Ilkka, J. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1995.

 

Draelos, Z. Cosmetics in dermatology, 2. p., Churchill Livingstone Inc., 1995, USA.

 

Fráter, G., Bajgrowicz, J ja Kraft, P. Fragrance chemistry. Tetrahedron 54 (1998)
7633-7703.

 

Mälkönen, P. Orgaaninen kemia, 8. p., Otava, 1992, s. 225-231.

 

Winter, R. A Consumer´s dictionary of cosmetic ingredients, 3. p., Crown Publishers
Inc., New York, 1989, s. 8.

 

Haahtela, K. teoksessa Farmaseuttinen mikrobiologia, toim. Vuorela, P. Hakapaino
Oy, Helsinki, 1996.

 

Foley, P., Phimphachanh, A., Beach, E., Zimmerman J.B and Anastas, P. 
Linear and cyclic C-glycosides as surfactants.Green Chemistry 13 (2011) 321-325.

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki.
Opetushallitus, s. 195-197.
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. Helsinki.
Opetushallitus, s. 12, 24, 152-157.

 

Kuvat ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa olevia kuvia mm. Wikimedia commons ja Pixabay.

lahteita.png

Kosmetiikan kemian opetus kouluissa –tutkimuksessa tarkastellut oppikirjat:

PERUSKOULUN ALA-ASTE

Arjanne, S., Heinonen, M., Palosaari, M. 2007. Koulun fysiikka ja kemia 5. Helsinki: Otava.

Arjanne, S., Heinonen, M., Palosaari, M. 2008. Koulun fysiikka ja kemia 6. Helsinki: Otava.

Paso, S., Pudas, M., Lindgren, A., Marttinen, S.2007. Jäljillä 5, Fysiikka Kemia. Helsinki:Tammi.

Paso, S., Peltonen, S., Pudas, M.2008. Jäljillä 6, Fysiikka Kemia. Helsinki:Tammi.

Cantell, H., Jutila, H., Laiho, H., Lavonen, J., Pekkala, E., Saari, H.2007. Pisara 5 Fysiikka ja Kemia. Helsinki: WSOY.

Cantell, H., Jutila, H., Laiho, H., Lavonen, J., Pekkala, E., Saari, H.2008. Pisara 5 Fysiikka ja Kemia. Helsinki: WSOY.

Agge, K., Ahonen, T., Heiskanen S., Juuti, K., Kesler, M., Purme, J., Uitto, A. Fysiikan ja Kemian Polku 5.

2008 Helsinki: Edita Prima Oy.

Agge, K., Ahonen, T., Heiskanen S., Juuti, K., Kesler, M., Purme, J., Uitto, A. Fysiikan ja Kemian Polku 6.

2009. Helsinki: Edita Prima Oy.

 

PERUSKOULUN YLÄASTE

 

Happonen, J., Heinonen, M., Muilu, H., Nyrhinen, K. 2008. Avain 1: Kemia. Helsinki: Otava.

Happonen, J., Heinonen, M., Muilu, H., Nyrhinen, K. 2009. Avain 2: Kemia. Helsinki: Otava.

Happonen, J., Heinonen, M., Muilu, H., Nyrhinen, K. 2008. Avain 3: Kemia. Helsinki: Otava.

Happonen, J., Heinonen, M., Muilu, H., Nyrhinen, K. 2008. Avain 4: Fysiikka ja Kemia. Helsinki: Otava.

Aspholm, S., Hirvonen, H., Hongisto, J., Lavonen, J., Penttilä, A., Saari, H., Viiri, J. 2003.

Aine ja energia, kemia tietokirja. Helsinki: WSOY.

 

LUKIO

Hannola-Teitto, M., Jokela, R., Leskelä, M., Näsäkkälä, E., Pohjakallio, M., Rassi, M. 2004. Neon 1: Ihmisen ja

elinympäristön kemia. Helsinki: Edita Prima Oy.

Hannola-Teitto, M., Jokela, R., Leskelä, M., Näsäkkälä, E., Pohjakallio, M., Rassi, M. 2005. Neon 2: Kemian mikromaailma. Helsinki: Edita Prima Oy.

Hannola-Teitto, M., Jokela, R., Leskelä, M., Näsäkkälä, E., Pohjakallio, M., Rassi, M. 2006. Neon 3: Reaktiot ja energia. Helsinki: Edita Prima Oy.

Hannola-Teitto, M., Jokela, R., Leskelä, M., Näsäkkälä, E., Pohjakallio, M., Rassi, M. 2006. Neon 4: Metallit ja materiaalit. Helsinki: Edita Prima Oy.

Hannola-Teitto, M., Jokela, R., Leskelä, M., Näsäkkälä, E., Pohjakallio, M., Rassi, M. 2007. Neon 5: Reaktiot ja tasapaino. Helsinki: Edita Prima Oy.

Kaila, L., Meriläinen, P., Ojala, P., Pihko, P. 2009. Reaktio 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia. Helsinki: Tammi.

Kaila, L., Meriläinen, P., Ojala, P., Pihko, P. 2005. Reaktio 2: Kemian mikromaailma. Helsinki: Tammi.

Kaila, L., Meriläinen, P., Ojala, P., Pihko, P. 2006. Reaktio 3: Reaktiot ja energia. Helsinki: Gummerus Kirjapaino Oy.

Kaila, L., Meriläinen, P., Ojala, P., Pihko, P. 2006. Reaktio 4: metallit ja materiaalit. Hki: Gummerus Kirjapaino Oy.

Kaila, L., Meriläinen, P., Ojala, P., Pihko, P. 2008. Reaktio 5: reaktiot ja tasapaino. Hki: Gummerus Kirjapaino Oy.

Lampiselkä, J., Sorjonen, T., Vakkilainen, K-M., Aroluoma, I., Kanerva, K., Karkela, L., Mäkelä, R. 2004.

Kemisti 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia. Helsinki: WS Bookwell Oy.

Lampiselkä, J., Sorjonen, T., Vakkilainen, K-M., Aroluoma, I., Kanerva, K., Karkela, L., Mäkelä, R. 2005.

Kemisti 2: Kemian mikromaailma. Helsinki: WS Bookwell Oy.

Lampiselkä, J., Sorjonen, T., Vakkilainen, K-M., Aroluoma, I., Kanerva, K., Karkela, L., Mäkelä, R. 2005.

Kemisti 3: Reaktiot ja energia. Helsinki: Werner Söderström osakeyhtiö.

Lampiselkä, J., Sorjonen, T., Vakkilainen, K-M., Aroluoma, I., Kanerva, K., Karkela, L., Mäkelä, R. 2006.

Kemisti 4: Metallit ja materiaalit. Helsinki: Werner Söderström osakeyhtiö.

Lampiselkä, J., Sorjonen, T., Vakkilainen, K-M., Aroluoma, I., Kanerva, K., Karkela, L., Mäkelä, R. 2007.

Kemisti 5: Reaktiot ja tasapaino. Helsinki: Werner Söderström osakeyhtiö.

Lehtiniemi, K., Turpeenoja, L. 2009. Mooli 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy.

Lehtiniemi, K., Turpeenoja, L. 2006. Mooli 2: Kemian mikromaailma.Helsinki: Otavan kirjapaino Oy.

Lehtiniemi, K., Turpeenoja, L. 2010. Mooli 3: Reaktiot ja energia. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy.

Lehtiniemi, K., Turpeenoja, L. 2009. Mooli 4: Metallit ja materiaalit. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy.

Kalkku, I., Kalmi, H., Korvenranta, J. 2008. Kide 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy.

Kalkku, I., Kalmi, H., Korvenranta, J. 2005. Kide 2: Kemian mikromaailma. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy.

Kalkku, I., Kalmi, H., Korvenranta, J. 2005. Kide 3: Reaktiot ja energia. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy

Kalkku, I., Kalmi, H., Korvenranta, J. 2006. Kide 4: Metallit ja materiaalit.Helsinki: Otavan kirjapaino Oy