Yhteystiedot

yhteystiedot docplan

Päivi Kousa

farmaseutti, estenomi,
kemian ja biologian opettaja (FM), tohtorikoulutettava

Helsingin yliopisto,
kemian opettajankoulutusyksikkö

paivi.kousa(at)kosmetiikka.info tai paivi.kousa(at)helsinki.fi